OCHRANA PRÍRODY

 

Hotel Therma**** sa aktívne podieľa na ochrane životného prostredia.

**** Kým je pre nás Váš komfort najvyššou prioritou, myslíme aj na budúce generácie. Využívame technológie, ktoré šetria prírodné prostredie

 

 
Kúrenie biomasou - náš hotel a bazény sú na 90% vyhrievané kotlom na biomasu - v špičkovom švajčiarskom kotle 1,2 MW spaľujeme pri teplote 1100°C drevené hobliny a piliny, čím vzniká minimálne množstvo splodín a popola.  

Slnečné kolektory - 60% teplej úžitkovej vody z celoročnej spotreby pokrývajú slnečné kolektory s celkovou plochou 80 m2, ktoré sú v prevádzke 12 mesiacov v roku.

 

 

Termostatické vodovodné batérie - v každej hotelovej kúpeľni sú inštalované špeciálne batérie, kde si môžete nastaviť teplotu vody. Tým sa zvyšuje nielen Váš komfort, ale šetrí sa aj množstvo zbytočne odtekanej  vody.

 

 

Príležitosť pre Vašu voľbu  - aj našim hosťom ponúkame príležitosť podporiť celosvetové ekologické hnutie pre ochranu spodných vôd. Obzvlášť významné je to na Žitnom Ostrove, v srdci ktorého leží naše mesto, Dunajská Streda. Pod týmto ostrovom medzi Dunajom a Malým Dunajom sa rozkladá najväčší rezervoár pitnej vody v celej Európe. K úspore obrovského množstva čistiacich prostriedkov, ktoré zaťažujú spodné vody, môžu naši hostia prispieť svojim rozhodnutím odmietnuť prípadné zbytočné pranie uterákov.

 
 
 


****  Z takto ušetrených finančných prostriedkov Vám dávame k dispozícii luxusné,  vysokokvalitné mydlá a šampóny, ktoré výnimočne šetria vašu pleť a vlasy. Pritom sú v prírode ľahko odbúrateľné, čím znova šetríme životné prostredie.